قرمز سبز آبي خاکستري
[ و به يكى از ياران خود فرمود هنگامى كه او از بيمارى شكوه نمود . ] خدا آنچه را از آن شكايت دارى موجب كاستن گناهانت گرداند ، چه در بيمارى مزدى نيست ، ليكن گناهان را مى‏كاهد و مى‏پيرايد چون پيراستن برگ درختان ، و مزد درگفتارست به زبان ، و كردار با گامها و دستان ، و خداى سبحان به خاطر نيت راست و نهاد پاك بنده هر بنده را كه خواهد به بهشت درآورد . [ و مى‏گويم ، امام عليه السّلام راست گفت كه در بيمارى مزد نيست ، چه بيمارى از جمله چيزهاست كه آن را عوض است نه مزد چرا كه استحقاق عوض مقابل بلا و مصيبتى است كه از جانب خدا بر بنده آيد ، چون دردها و بيماريها و مانند آن ، و مزد و پاداش در مقابل كارى است كه بنده كند ، و ميان عوض و مزد فرق است و امام چنانكه علم نافذ و رأى رساى او اقتضا كند آن را بيان فرمود . ] [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت